CNBM е една от глобалните 500 компании на Fortune!

Оборудване за скрининг на пулпа

Начало » Химическа целулоза » Оборудване за скрининг на пулпа

Скринингът на пулпата е процес, който почиства пулпата с едно или повече сита. С една дума, пресяването на целулозата се използва за почистване на целулозата и отстраняване на примесите от целулозата, подобряване на качеството на целулозата, спестяване на избелващия агент и защита на оборудването за пресяване.

Защо е необходим процесът на скрининг на пулпа? След процеса на готвене на целулозата, целулозата съдържа някои примеси, които са главно от суровините или обработката на целулозата. Тези примеси от груба целулоза ще имат лошо влияние върху процеса на производство на целулоза, включително счупено оборудване, нискокачествена хартиена маса и др.

Как да пресеете пулпата? Първо, задайте размера и формата на отвора на ситото според разликата между примеси и влакна. Тогава ситото може успешно да разделя примесите и добрата пулпа.

Що се отнася до оборудването за пресяване на целулоза, ситото може да бъде разделено на три типа по пътя за отделяне на примесите, като сито под налягане, центробежен сито и вибриращ сито. Освен това има известно свързано оборудване в процеса на пресяване на целулоза като устройство за възли и филтър.