CNBM е една от глобалните 500 компании на Fortune!

Химическа целулоза

Начало » Химическа целулоза

Химическата целулоза е типичен процес за производство на хартиена маса, включително готварска обработка на целулоза, процес на пресяване на целулоза, обработка на измиване на целулоза, обработка на избелване на целулоза. Като цяло, цял набор от производствени линии за химическа целулоза изисква много свързани машини за химическа целулоза, като напр варилник за целулоза (пулпер), дисков филтър, резервоар за продухване, вакуумна барабанна машина за миене, двойна ролкова преса и други машини за хартиена маса и свързани части, както следва:

Машини за варене на целулоза

Машини за пресяване на целулоза

Машини за миене на целулоза

Машини за избелване на целулоза